Salmonella in kipdijfilet

Veel voedselinfecties worden veroorzaakt door bacteriën die behoren tot het geslacht Salmonella. Men schat dat in Nederland ruim honderdduizend voedselinfecties per jaar worden veroorzaakt door Salmonella. Zij veroorzaken een enteritis (darminfectie) die salmonellose wordt genoemd. De meeste salmonellosen worden veroorzaakt door Salmonella enterica. De infectie blijft beperkt tot de darmen en de bacteriën komen doorgaans niet in de bloedbaan terecht. Symptomen zijn misselijkheid, darmkrampen en diarree.

Besmettingen van voedingsmiddelen met Salmonella zijn regelmatig in het nieuws.

In het werkboek Basisvaardigheden Microbiologie is een experiment over Salmonella opgenomen (exp. 48). Bij het microbiologisch onderzoek naar Salmonella wordt geen kolonietelling gedaan, maar een zogenaamde grensreactie waarmee wordt bepaald of Salmonella al dan niet aanwezig is in een voedingsmiddel. De grensreactie op Salmonella bestaat uit vier stappen:

  • Voorophoping
  • Selectieve ophoping
  • Isolatie en
  • Bevestiging.

Na uitvoeren van dit experiment zijn studenten bekend met het begrip grensreactie en kunnen ze de verschillende stappen uit het microbiologisch onderzoek naar Salmonella uitvoeren. En ze zijn in staat de microbiologische hygiëne van kip en kipproducten te bepalen.
De achtergrondkennis bij dit experiment kunnen studenten zelf testen met een online quiz.

Experiment 48 Grensreactie op Salmonella in kipproducten. Uit Basisvaardigheden Microbiologie (2018).

Vleesetende bacterie

Streptococcus pyogenes is een β-hemolytische streptokok (volledige lysis van rode bloedcellen). De bacterie wordt ook wel de ‘vleesetende bacterie’ genoemd omdat een invasieve infectie kan leiden tot het afsterven van huid en spieren.
Jaarlijks raken een paar honderd mensen geïnfecteerd met een vleesetende bacterie. Die is zonder behandeling meestal binnen 72 uur dodelijk. Op het Amsterdam UMC proberen ze deze bacterie sneller te herkennen. Lees meer . . .

Streptococcus pyogenes op bloedagar.

Voedingsmiddelenmicrobiologie

Voedingsmiddelenmicrobiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van micro-organismen die in voedingsmiddelen voorkomen. Micro-organismen kunnen een gunstige rol spelen in voedingsmiddelen, maar ook een schadelijke rol.
In de leermethode Basisvaardigheden Microbiologie is een hoofdstuk Voedingsmiddelenmicrobiologie opgenomen met experimenten die de gunstige en schadelijke rol van micro-organismen onderzoeken.

Bij alle experimenten zijn online zelftests ontwikkeld, waarmee studenten hun achtergrondkennis kunnen testen.