Ik hou afstand van jou (IAQ)

Alle volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden. Zo wil de overheid de verspreiding van CoViD-19 voorkomen. Maar is de anderhalvemetermaatregel onder alle omstandigheden voldoende? Kan SARS-CoV-2 zich verder dan 1,5 meter door de lucht verspreiden?

Mensen geven bij rustig ademhalen, spreken, zingen, sporten, hoesten en niezen ademhalingsdruppeltjes af van verschillende groottes. Deze druppeltjes kunnen virussen bevatten en infecties zoals CoViD-19 overdragen.

  • De grootste druppels dwarrelen binnen enkele seconden tot minuten maximaal 1,5 meter ver op de grond.
  • De kleinste, zeer fijne druppeltjes en aerosolen ( < 10 µm) zijn klein genoeg om minuten tot uren in de lucht te blijven zweven.
(Nature, 22 maart 2021).

Blootstelling aan ademhalingsvloeistoffen die virussen bevatten, kan op drie manieren:

  1. Inademing van lucht met kleine druppeltjes en aerosolen die het virus bevatten. Het risico van overdracht is het grootst binnen anderhalve meter van een infectieuze bron, waar de concentratie van deze zeer fijne druppeltjes het grootst is.
  2. Direct fysiek contact door het aanraken van mond en neus met de handen die besmet zijn met uitgeademde ademhalingsvloeistoffen die virussen bevatten.
  3. Indirect contact via fomiet. Fomiet is een object (tafel, deurknop, telefoon) dat virussen kan bevatten en overbrengen (zie afbeelding).

Kan SARS-CoV-2 zich verder dan 1,5 meter door de lucht verspreiden?

Infecties door inademing op een afstand van méér dan 1,5 meter van een besmettelijke bron zijn minder waarschijnlijk dan op kortere afstanden. Maar onder onder bepaalde omstandigheden bestaat toch kans op besmetting. De aanwezigheid van een besmettelijk persoon die het virus binnenshuis uitademt gedurende een langere tijd (meer dan 15 minuten) kan leiden tot virusconcentraties in de luchtruimte, die voldoende zijn om infecties over te dragen aan mensen op méér dan 1,5 meter afstand (CDC, 7 mei 2021).

Omstandigheden die het risico op een SARS-CoV-2-infectie verhogen:

  • Besloten ruimten met onvoldoende ventilatie waarbinnen de concentratie van uitgeademde ademhalingsvloeistoffen, vooral zeer fijne druppeltjes en aerosoldeeltjes, zich in de luchtruimte ophopen.
  • Verhoogde uitademing van ademhalingsvloeistoffen als de besmettelijke persoon fysieke inspanning levert of zijn stem verheft (bijvoorbeeld sporten, schreeuwen, zingen).
  • Langdurige blootstelling aan deze omstandigheden, meestal meer dan 15 minuten.

Indoor Air Quality (IAQ)
Voor voedsel, sanitair en drinkwater bestaat volop regelgeving om mensen te beschermen tegen infectieziekten. Daarentegen zijn voor de lucht die we inademen nauwelijks richtlijnen om luchtweginfecties, of het nu seizoensgriep of CoViD-19 is, binnenshuis te bestrijden.
Wetenschappers pleiten voor IAQ-richtlijnen (Indoor Air Quality) die zorgen voor goede luchtkwaliteit met aanzienlijk verminderde aantallen ziekteverwekkers. Dit moet bijdragen ​​aan de gezondheid van gebruikers van gebouwen, net zoals we dat verwachten van water uit de kraan (Science, 14 mei 2021).

(Why Opening Windows Is a Key to Reopening Schools, New York Times, 26 februari 2021)

Salmonella op XLD agar

Veel voedselinfecties worden veroorzaakt door bacteriën die behoren het geslacht Salmonella. Salmonella is een geslacht van de familie Enterobacteriaceae. Men schat dat in Nederland ruim honderdduizend voedselinfecties per jaar worden veroorzaakt door Salmonella.

Salmonella kan worden geïsoleerd op Xylose Lysine Desoxycholaat (XLD) agar. XLD agar bevat desoxycholaat als selectieve component tegen de groei van andere bacteriën. Een electief systeem wordt gevormd door de componenten xylose, lysine en de pH indicator fenolrood. Salmonella’s zijn in staat om lysine te decarboxyleren, waardoor aminen en CO2 worden gevormd. De pH stijgt en de pH indicator fenolrood de basische kleur rood krijgt. Andere electieve stof is ijzer(III)ammoniumcitraat waarmee de H2S productie door Salmonella kan worden vastgesteld. Hierbij kleuren de kolonies zwart.

Xylose Lysine Desoxycholaat agar met typische zwarte Salmonella kolonies. Coliformen kleuren geel.

In het werkboek Basisvaardigheden Microbiologie staan experimenten uit de Voedingsmiddelenmicrobiologie. In experiment 48 Grensreactie op Salmonella in kipproducten worden de verschillende stappen uit het microbiologisch onderzoek naar Salmonella geleerd. De achtergrondkennis bij dit experiment kunnen studenten zelf testen met deze online quiz.

Online zelftests Microbiologie

In tijden van corona is het belangrijk om gebruik te maken van effectieve leerstrategieën. Eén van de meest effectieve leerstrategieën is zelftoetsing. Bij zelftoetsing, ook wel retrieval practice genoemd (oefenen door te herinneren), worden studenten ‘gedwongen’ informatie die zij eerder hebben geleerd op te halen uit hun geheugen. Doordat ze zich die informatie actief herinneren – dus de informatie terughalen – kunnen ze die beter en langer onthouden. In Didactief kun je meer lezen over deze effectieve leerstrategie.

De leermethode Basisvaardigheden Microbiologie maakt gebruik van zelftoetsing als leerstrategie. Op de website staan per experiment interactieve zelftests gerangschikt die studenten zelf kunnen maken. Studenten krijgen onmiddellijk feedback. Elk hoofdstuk wordt afgerond met een ‘Eindtoets‘. Studenten kunnen de eindtoets zo vaak maken als ze willen, de eindtoets genereert telkens andere vragen.
Op deze wijze kunnen studenten efficiënt hun achtergrondkennis bij Basisvaardigheden Microbiologie zelf testen.