CO2-meters in de klas

Besmettingsrisico

Iedere leraar herkent de walm als je een slecht geventileerd lokaal binnenloopt waar net een volle klas les heeft gehad. In al die lijven van leerlingen is glucose met behulp van zuurstof omgezet in koolstofdioxide (CO2). Deze CO2 wordt uitgeademd via de longen, waardoor in een lokaal met veel leerlingen CO2-concentraties flink kunnen oplopen. De CO2-concentratie is een goede indicator voor luchtkwaliteit en mate van luchtverversing.
Schoolbesturen trokken onlangs aan de bel, omdat het merendeel van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs les krijgt in gebouwen waarvan het binnenklimaat onder de maat is. Uit het Eindrapport Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen (LCVS, 2020) blijkt dat veel scholen niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.
Hoge concentraties CO2 hebben niet alleen consequenties voor de leerprestaties. De kans op besmetting met SARS-CoV-2 in slecht geventileerde ruimten is veel groter.
De hoogste tijd voor actie: CO2meters in de klas.

“CO2-meters in de klas” verder lezen

Kan SARS-CoV-2 zich verder dan 1,5 meter door de lucht verspreiden?

Alle volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden. Zo wil de overheid de verspreiding van CoViD-19 voorkomen. Maar is de anderhalvemetermaatregel onder alle omstandigheden voldoende? Kan SARS-CoV-2 zich verder dan 1,5 meter door de lucht verspreiden?

“Kan SARS-CoV-2 zich verder dan 1,5 meter door de lucht verspreiden?” verder lezen

Salmonella op XLD agar

Veel voedselinfecties worden veroorzaakt door bacteriën die behoren het geslacht Salmonella. Salmonella is een geslacht van de familie Enterobacteriaceae. Men schat dat in Nederland ruim honderdduizend voedselinfecties per jaar worden veroorzaakt door Salmonella.

Salmonella kan worden geïsoleerd op Xylose Lysine Desoxycholaat (XLD) agar. XLD agar bevat desoxycholaat als selectieve component tegen de groei van andere bacteriën. Een electief systeem wordt gevormd door de componenten xylose, lysine en de pH indicator fenolrood. Salmonella’s zijn in staat om lysine te decarboxyleren, waardoor aminen en CO2 worden gevormd. De pH stijgt en de pH indicator fenolrood de basische kleur rood krijgt. Andere electieve stof is ijzer(III)ammoniumcitraat waarmee de H2S productie door Salmonella kan worden vastgesteld. Hierbij kleuren de kolonies zwart.

Xylose Lysine Desoxycholaat agar met typische zwarte Salmonella kolonies. Coliformen kleuren geel.

In het werkboek Basisvaardigheden Microbiologie staan experimenten uit de Voedingsmiddelenmicrobiologie. In experiment 48 Grensreactie op Salmonella in kipproducten worden de verschillende stappen uit het microbiologisch onderzoek naar Salmonella geleerd. De achtergrondkennis bij dit experiment kunnen studenten zelf testen met deze online quiz.