Leermethode Basisvaardigheden Biologie

Met deze leermethode leren studenten biologische technieken uitvoeren aan de hand van een aantal experimenten die zijn gegroepeerd rond een zevental thema’s.

– Natuurwetenschappelijke werkwijze
– Microscopie en cellen
– Diffusie en osmose
– Biomoleculen en enzymen
– Kwaliteit oppervlaktewater
– Bloed en bloedsomloop
– DNA en forensisch onderzoek

Experimenten worden ondersteund door video-instructies uit de tv serie Bio-Bits Bovenbouw. Studenten kunnen na het bekijken van de video-instructie en na bestudering van de theorie van het betreffende onderwerp zelfstandig aan de slag.

Basisvaardigheden Biologie wordt uitgegeven door MK Publishing.

Voor 2019 staat een nieuwe editie in de planning met net als voor Basisvaardigheden Microbiologie een website met zelftests en uitlegvideo’s.

Website Basisvaardigheden Biologie.