Zelftests Biologie

Hier staan bij elk thema uit Basisvaardigheden Biologie zelftests waarmee je kennis en vaardigheden zelf kunt testen.

  1. Natuurwetenschappelijke werkwijze
  2. Microscopie en Cellen
  3. Diffusie en Osmose
  4. Biomoleculen en Enzymen
  5. Onderzoek oppervlaktewater
  6. Bloed en Bloedsomloop
  7. DNA en Forensisch onderzoek