Voedingsmiddelenmicrobiologie

Voedingsmiddelenmicrobiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van micro-organismen die in voedingsmiddelen voorkomen. Micro-organismen kunnen een gunstige rol spelen in voedingsmiddelen, maar ook een schadelijke rol.
In de leermethode Basisvaardigheden Microbiologie is een hoofdstuk Voedingsmiddelenmicrobiologie opgenomen met experimenten die de gunstige en schadelijke rol van micro-organismen onderzoeken.

Bij alle experimenten zijn online zelftests ontwikkeld, waarmee studenten hun achtergrondkennis kunnen testen.

Doe de coronatest!

Nu het aantal CoViD-19 besmettingen weer stijgt, wordt het tijd voor de coronatest. Test je kennis met deze interactieve zelftest over SARS-CoV-2 en coronavaccins.
Klik na afloop op de knop ‘Bekijk vragen’ voor feedback op het resultaat.

Klik op ‘Quiz starten’.

CO2-meters in de klas

Besmettingsrisico

Iedere leraar herkent de walm als je een slecht geventileerd lokaal binnenloopt waar net een volle klas les heeft gehad. In al die lijven van leerlingen is glucose met behulp van zuurstof omgezet in koolstofdioxide (CO2). Deze CO2 wordt uitgeademd via de longen, waardoor in een lokaal met veel leerlingen CO2-concentraties flink kunnen oplopen. De CO2-concentratie is een goede indicator voor luchtkwaliteit en mate van luchtverversing.
Schoolbesturen trokken onlangs aan de bel, omdat het merendeel van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs les krijgt in gebouwen waarvan het binnenklimaat onder de maat is. Uit het Eindrapport Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen (LCVS, 2020) blijkt dat veel scholen niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.
Hoge concentraties CO2 hebben niet alleen consequenties voor de leerprestaties. De kans op besmetting met SARS-CoV-2 in slecht geventileerde ruimten is veel groter.
De hoogste tijd voor actie: CO2meters in de klas.

“CO2-meters in de klas” verder lezen