Bloed en transfusie

Bloed en transfusie is een experiment uit de nieuwe editie van het werkboek Basisvaardigheden Biologie (exp. 40). Bloedgroepen worden bepaald met een agglutinatietest waarna een bloedtransfusie-advies wordt opgesteld.