Online zelftests Microbiologie

In tijden van corona is het belangrijk om gebruik te maken van effectieve leerstrategieën. Eén van de meest effectieve leerstrategieën is zelftoetsing. Bij zelftoetsing, ook wel retrieval practice genoemd (oefenen door te herinneren), worden studenten ‘gedwongen’ informatie die zij eerder hebben geleerd op te halen uit hun geheugen. Doordat ze zich die informatie actief herinneren – dus de informatie terughalen – kunnen ze die beter en langer onthouden. In Didactief kun je meer lezen over deze effectieve leerstrategie.

De leermethode Basisvaardigheden Microbiologie maakt gebruik van zelftoetsing als leerstrategie. Op de website staan per experiment interactieve zelftests gerangschikt die studenten zelf kunnen maken. Studenten krijgen onmiddellijk feedback. Elk hoofdstuk wordt afgerond met een ‘Eindtoets‘. Studenten kunnen de eindtoets zo vaak maken als ze willen, de eindtoets genereert telkens andere vragen.
Op deze wijze kunnen studenten efficiënt hun achtergrondkennis bij Basisvaardigheden Microbiologie zelf testen. 

Responsieve zelftests

Al jaren maken de leermethoden Biologie voor het MLO en Basisvaardigheden Microbiologie gebruik van Hot Potatoes. Met Hot Potatoes kunnen docenten zonder speciale voorkennis interactieve oefeningen opmaken, die nadien gemakkelijk in een webpaginavorm te gieten zijn.
Hot Potatoes pagina’s vertonen zich echter niet zo gemakkelijk op kleine beeldschermen, zoals op een smartphone. Daarom worden de zelftests in Biologie voor het MLO en Basisvaardigheden Microbiologie vervangen door responsieve, schaalbare webpagina’s. In de loop van 2016 zullen alle zelftests zich automatisch aanpassen aan de schermgrootte van een desktop, tablet, of smartphone.
Voor het nieuwe hoofdstuk Biotechnologie is reeds een responsieve zelftest gemaakt over DNA technieken.

zelftest