Exp. 54 Identificatie van stafylokokken van de huid

Staphylococcus aureus is de meest pathogene stafylokok. S. aureus is een bekende voedselvergiftiger, maar als deze bacterie door de huid dringt kan deze steenpuisten (furunkel) en wondinfecties veroorzaken. Verder wordt Staphylococcus aureus geïsoleerd bij urineweginfectie, longontsteking en uierontsteking bij koeien.

In dit experiment ga je stafylokokken isoleren uit het residente huidmicrobioom en ga je verschillende soorten onderscheiden met klassieke test-procedures en met een computerondersteunde multitest procedure.


Exp. 47 Enterobacteriaceae in kant-en-klaar maaltijden

Enterobacteriaceae worden geïsoleerd met het selectieve medium Violet Red Glucose Bile Glucose (VRBG). VRBG bevat galzouten waarmee de groei van Grampositieven wordt geremd. Daarnaast bevat het medium kristalviolet dat ook een remmende invloed heeft op Grampositieven. Als electieve componenten zijn in het medium glucose en de pH-indicator neuraalrood aanwezig.

Enterobacteriaceae fermenteren glucose waardoor kolonies een purperrode kleur krijgen als gevolg van een pH-omslag naar de zure kant. De kolonies zijn soms omgeven met een rode neerslaghof doordat galzouten neerslaan als gevolg van de zuurproductie uit glucose.
In experiment 47 wordt van kant-en-klaar maaltijden het aeroob kiemgetal en het aantal Enterobacteriaceae bepaald.

Het werkboek Basisvaardigheden Microbiologie wordt uitgegeven door MK-publishing.


Werkboek Basisvaardigheden Microbiologie

Exp. 3 Isoleren van reinculturen

In de natuur komen micro-organismen niet gescheiden per soort voor, maar in een combinatie van allerlei verschillende soorten. Op het laboratorium kunnen deze gemengde populaties gescheiden worden in reinculturen. Deze culturen bestaan uit slechts één soort organisme en zijn geschikt om onderzocht te worden op hun macroscopische, microscopische en biochemische eigenschappen.
In dit experiment zullen we eerst een techniek uitvoeren waarbij losliggende kolonies ontstaan (deel 1). Kolonies zijn individuele, macroscopisch zichtbare hoeveelheden microbiologische groei op het oppervlak van een vast medium. Elke kolonie is het nageslacht van één enkele cel. Als deze losliggende kolonies zijn verkregen, worden ze geïsoleerd door ze over te enten op schuine buizen. Hierin groeien de reinculturen (deel 2).

Basisvaardigheden Microbiologie blz. 22-23.