WebQuest Virtuele ELISA

Een WebQuest is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie afkomstig is uit bronnen op internet. Elke WebQuest heeft een vaste indeling: 1. Inleiding, 2. Taak, 3. Proces, 4. Bronnen, 5. Beoordeling, 6. Conclusie.

Inleiding
In deze WebQuest leer je een laboratoriumtest kennen die gebruik maakt van de specifieke binding tussen een antigeen en de bijbehorende antistof.
Het gaat om een enzyme-linked immunosorbent assay, oftewel ELISA. Dit is een veel gebruikte test voor ziekteverwekkers en/of antistoffen daartegen. Bijvoorbeeld de besmettelijke corona-ziekte, die wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. 

Taak
Jij gaat in een virtueel laboratorium een ELISA uitvoeren, waarvan je een kort verslag schrijft.

Proces
Ga aan de slag met de ELISA techniek in het virtuele laboratorium van het Howard Hughes Medical Institute. Zorg dat je bekend wordt met de achtergrond van deze bepaling. De ‘background’ kun je bij elke stap in het virtuele laboratorium bekijken. Zorg ervoor dat je te weten komt:

  • welke bijzondere ziekte in deze ELISA-test wordt onderzocht,
  • uit welke verschillende stappen de ELISA-test bestaat,
  • en waar de beperkingen zitten van deze test (vals positieve en negatieve uitslagen).

Lever een verslag in van het experiment dat je in het virtuele laboratorium hebt uitgevoerd. Denk aan inleiding, materialen, uitvoering, resultaten en conclusie. En verwerk hierin de boven genoemde punten.

Bronnen
Als bron voor deze WebQuest gebruik je het virtuele immunologie laboratorium van het Howard Hughes Medical Institute, een Amerikaans onderzoeksinstituut. ‘Click to enter the Lab‘. 

Beoordeling
Het verslag van de virtuele ELISA wordt ingeleverd bij de docent. Bij de beoordeling wordt gelet op de volgende punten:

  • op tijd af hebben van het verslag (deadline),
  • volledig verslag (inleiding, materialen, uitvoering, resultaten en conclusie),
  • waarin de juiste antwoorden op de vragen zijn verwerkt.

Conclusie
Als je deze WebQuest hebt uitgevoerd weet je hoe een ELISA wordt uitgevoerd en beoordeeld. Je hebt kennis verkregen over humorale immuniteit. En je begrijpt iets over de gevoeligheid/betrouwbaarheid van de ELISA-test.