Voedingsmiddelenmicrobiologie

Voedingsmiddelenmicrobiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van micro-organismen die in voedingsmiddelen voorkomen. Micro-organismen kunnen een gunstige rol spelen in voedingsmiddelen, maar ook een schadelijke rol.
In de leermethode Basisvaardigheden Microbiologie is een hoofdstuk Voedingsmiddelenmicrobiologie opgenomen met experimenten die de gunstige en schadelijke rol van micro-organismen onderzoeken.

Bij alle experimenten zijn online zelftests ontwikkeld, waarmee studenten hun achtergrondkennis kunnen testen.