BioMedische kennis voor het MLO

De kern van dit leerboek wordt gevormd door de verschillende orgaanstelsels van de mens waarin anatomie en fysiologie centraal staan.

Biomedische vakken als klinische chemie, hematologie, histologie, cytologie en microbiologie leveren elk hun aandeel.
Hierdoor ontstaat een samenhangend beeld van de leerstof.
In de andere hoofdstukken worden biomedische laboratoriumtechnieken en een taxonomisch overzicht van enkele belangrijke groepen bacteriën behandeld.
Het boek is didactisch zo opgezet dat de student er zelfstandig mee aan de slag kan.

Een nieuwe, herziene uitgave aangepast aan het Kwalificatiedossier Analist verschijnt begin 2020.

Biomedische kennis voor het MLO wordt uitgegeven door Syntax Media.