Thema 6. Identificatie van bacteriën

Beantwoord onderstaande tien meerkeuzevragen.