Thema 5. Inperking van bacteriegroei

Beantwoord onderstaande tien meerkeuzevragen.