Thema 4. Groei van bacteriën

Beantwoord onderstaande tien meerkeuzevragen.