Hoofdstuk 3. Bacteriële kleurtechnieken

Beantwoord onderstaande tien meerkeuzevragen.