Thema 1. Microbiologische kweektechnieken

Beantwoord onderstaande tien meerkeuzevragen.