Voedingsmiddelenmicrobiologie 1: Voedselvergiftiging

Sleep-en-verplaats de items in de rechterkolom naar de juiste items in de linkerkolom.