© 1995-2011 Eus van Hove, Amsterdam
www.basismicrobiologie.nl
Basisvaardigheden Biologie
Video-instructie - Experiment 1
Natuurwetenschappelijke werkwijze (Gedrag pissebedden)
Video-instructie - Experiment 5
Werken met de microscoop
Video-instructie - Experiment 21
Biomoleculen in levensmiddelen

 

Video-instructie - Experiment 6
Maken van een microscopisch preparaat
Video-instructie - Experiment 17
Diffusie en Osmose
Video-instructie - Experiment 23
Werking van enzymen
Video-instructie - Experiment 31
Kwaliteit van oppervlaktewater
Video-instructie - Experiment 36
Anatomie van het hart
Basisvaardigheden Biologie - Video instructies

Basisvaardigheden Biologie
Met deze leermethode leren studenten biologische technieken uitvoeren aan de hand van een aantal experimenten die zijn gegroepeerd rond een zevental thema's.
- Natuurwetenschappelijke werkwijze
- Microscopie en cellen
- Diffusie en osmose
- Biomoleculen en enzymen
- Kwaliteit oppervlaktewater
- Bloed en bloedsomloop
- DNA en forensisch onderzoek

Video-instructies
Experimenten worden ondersteund door video-instructies uit de tv serie Bio-Bits Bovenbouw. Studenten kunnen na het bekijken van de video-instructie en na bestudering van de theorie van het betreffende onderwerp zelfstandig aan de slag.

Uitgeverij: Delta Press