Zelftoetsing als leerstrategie

Zelftoetsing blijkt een van de meest effectieve leerstrategieën. Bij zelftoetsing, ook wel retrieval practice genoemd (oefenen door te herinneren), worden studenten ‘gedwongen’ informatie die zij eerder hebben geleerd op te halen uit hun geheugen. Doordat ze zich die informatie actief herinneren – dus de informatie terughalen – kunnen ze die beter en langer onthouden. In Didactief kun je meer lezen over deze effectieve leerstrategie.

De leermethode Basisvaardigheden Microbiologie maakt gebruik van zelftoetsing als leerstrategie. Op de website staan per experiment interactieve zelftests gerangschikt die studenten zelf kunnen maken. Studenten krijgen onmiddellijk feedback. Elk hoofdstuk wordt afgerond met een ‘Eindtoets‘. Studenten kunnen de eindtoets zo vaak maken als ze willen, de eindtoets genereert telkens andere vragen.
Op deze wijze kunnen studenten efficiënt hun achtergrondkennis bij Basisvaardigheden Microbiologie zelf testen. 

Bloed en transfusie

Bloed en transfusie is een experiment uit de nieuwe editie van het werkboek Basisvaardigheden Biologie (exp. 40). Bloedgroepen worden bepaald met een agglutinatietest waarna een bloedtransfusie-advies wordt opgesteld.

De nieuwe, vierde druk van Basisvaardigheden Biologie ligt in de winkel!

Met nog meer afbeeldingen en foto’s in full colour, ingebonden (geen spiraalband meer) en nieuwe experimenten. Nieuw is onder meer experiment 40 Bloed en transfusie, waarmee bloedgroepen worden bepaald met de agglutinatietest en studenten een transfusieadvies opstellen voor patiënten.
Lees meer . . .